"Zielna" w Ostrowie Północnym

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Jeszcze nie tak dawno uczestniczyliśmy w święceniu wody, które zapoczątkowało uspieński post. Wczoraj, w wielu świątyniach, duchowni z modlitwą po raz kolejny zanurzali krzyż w naczyniach, by uświęcić życiodajną wodę w dzień, do którego ów post miał nas przygotować. Takim miejscem na Sokólszczyźnie była m.in. cerkiew w Ostrowie Północnym, gdzie praznik Uspienija Bohorodicy jest świętem parafialnym. Wodochrestny molebien zapoczątkował wczorajsze uroczystości święta zamykającego cykl 12 Wielkich Świąt Prawosławia.

Setki wiernych, całe rodziny, młodsi i starsi z zadumą adorowali grób Bogurodzicy, przystrojony kwiatami z ogródków miejscowych parafian. Te same kwiaty wraz z ziołami i kłosami zbóż były później oświęcane - w podziękowaniu za tegoroczny i nadzieją na przyszły plon. Piękna pogoda sprzyjała zarówno podczas procesji, jak i późniejszych rodzinnych spotkań, będących swoistą kontynuacją uroczystości.

Sprawowanej tego dnia Boskiej Liturgii przewodniczył ks. Piotr Charytoniuk z Krynek, w asyście: ks. Jarosława Grygiewicza z Kuźnicy, ks. Mirosława Łuciuka z Kruszynian, ks. Marka Kozłowskiego z Augustowa, ks. Justyna Jaroszuka z Sokółki oraz ks. Jerzego Nieścierowicza z Białegostoku. Pięknym dopełnieniem nabożeństwa był śpiew chóru pod kierownictwem matuszki Ludmiły Klimuk. Wśród przybyłych gości byli też przedstawiciele władz, instytucji i służb mundurowych: poseł na Sejm RP Mieczysław Kazimierz Baszko, Burmistrz Krynek Jolanta Gudalewska, wójt gminy Szudziałowo Tadeusz Tokarewicz, przewodnicząca Rady Gminy Szudziałowo Elżbieta Kędyś, nadleśniczy Leśnictwa Krynki Aleksander Lickiewicz, wiceprezes zarządu Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Mirosław Surowiec, oraz komendanci placówek Straży Granicznej: w Szudziałowie mjr SG Krzysztof Milewski i Krynkach kpt SG Adam Kaźmierczak.

W duszpasterskim pouczeniu o. Justyn przybliżając Ewangeliczne wydarzenia z życia Przenajświętszej Bogurodzicy i Syna Bożego, podkreślał symbiozę cerkiewnej liturgiki i ludowej tradycji.

- Podczas roku liturgicznego obchodzimy różne święta poświęcone Przenajświętszej Bogurodzicy: Narodzenie, Zwiastowanie, Pokrow - czyli Opieki Matki Bożej. Pomiędzy nimi - kończąc ten okres liturgiczny, jest również i święto Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, które dziś przywiodło nas do tej świątyni. Przywiodło nas także po to, byśmy korzystając z ludowej tradycji oświęcili płody tej ziemi. Płody, które do tej pory powinny już być gotowe i zebrane z pól. I to jest kolejny dowód na to moi drodzy bracia i siostry, że tradycja ludowa i tradycja cerkiewna łączą się w jedność. Przynosząc płody i owoce przynosimy także nadzieję, że z tych nasion i z tych kwiatów zrodzą się nowe pokarmy dla nas ludzi. Modląc się dziś przed Tronem Najwyższego o zmiłowanie, o opiekę, o pamięć Przenajświętszej Bogurodzicy, pamiętajmy aby wznosić zawsze dziękczynne i błagalne modlitwy. Aby zawsze pamiętać o tym, że jest orędowniczka, która pokazała nam, iż jest matką każdego z nas. Przez swoje zaśnięcie - nie śmierć, gdyż Cerkiew nie rozumie naszego odejścia jako finał tego życia, a jako przystanek - pokazuje nam, że jest szansa, jest nadzieja dla każdego, jeśli okażemy miłość, wiarę i nadzieję - powiedział.

Po uroczystej procesji oraz oświęceniu przyniesionych płodów, głos zabrał także proboszcz ks. mitrat Aleksander Klimuk, dziękując za przybycie i wspólną modlitwę wszystkim zgromadzonym, parafianom zaś za przygotowanie i przyozdobienie cerkwi i grobu Przenajświętszej Bogurodzicy. Proboszcz wyraził też wdzięczność za udzielane wsparcie, dzięki któremu możliwe są m.in. remonty świątyni i inne przedsięwzięcia ważne dla wspólnoty.

Uroczystości święta zakończy sprawowane w dniu jutrzejszym (30 sierpnia) nabożeństwo Phrebienija Bohorodzicy, w wielu parafiach połączonym także z molebnem dla uczniów, przed zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego.

 

Adam Matyszczyk

Script logo